Co to jest egzekucja komornicza?

Co to jest egzekucja komornicza?

Osoby, które nie wywiązują się ze spłaty zobowiązań muszą się liczyć z możliwością rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Jest to ostatni etap windykacji należności i wiążą się z nim dotkliwe konsekwencje. Najpoważniejszą z nich jest zajęcie majątku, który zostanie przekazany na poczet zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Co należy wiedzieć o egzekucjach komorniczych i jak ich uniknąć?

Czym jest egzekucja komornicza?

Uchylanie się od obowiązku spłaty zaciągniętych długów nie oznacza, że od razu w sprawę zostanie zaangażowany komornik. Na początku wierzyciel próbuje wypracować z dłużnikiem kompromis, aby polubownie dojść do porozumienia w sprawie uregulowania zobowiązań. Jeżeli to nie przyniesie skutku, wówczas sprawa trafia do sądu, który wydaje tytuł wykonawczy. Jest to początek rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego, podczas którego komornik ma za zadanie skutecznie wyegzekwować dług. W tym celu ma prawo zająć odpowiednią część majątku, która będzie odpowiadała kwocie zadłużenia wyznaczonej przez sąd.

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Postępowanie jest przeprowadzane z zachowaniem określonych procedur. Pierwszym etapem jest zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji komorniczej, a następnie ustalenie wartości majątku. Decyzję o tym, w jakiej formie ma zostać wyegzekwowana spłata należności określa wierzyciel w składanym wniosku. Komornik może zająć:

  • wynagrodzenie za pracę,
  • rachunek bankowy,
  • ruchomości,
  • nieruchomości.

Zajęciu podlegają także środki finansowe wypłacane z tytułu renty, emerytury czy pracy dorywczej. Jeżeli na poczet zadłużenia zostają przejęte wartościowe przedmioty lub nieruchomości, wówczas zostają one sprzedane na licytacji komorniczej. Po spieniężeniu majątku wyegzekwowane środki zostają przekazane wierzycielowi, a postępowanie egzekucyjne zostaje zakończone.

Egzekucja komornicza to ostatni etap windykacji, który może się wiązać z utratą majątku. Aby tego uniknąć warto współpracować z wierzycielem i starać się dojść z nim do kompromisu zanim sprawa trafi do sądu.