O kancelarii

O kancelarii

Witamy w Kancelarii

Komornik Sądowy Wojciech Borsuk – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, decyzją Ministra Sprawiedliwości został powołany na Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa.

Zespół kompetentnych pracowników, bazując na wieloletnim doświadczeniu, służy radą i pomocą w sprawach wymagających interwencji komorniczej. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, a gwarantujemy, że zajmiemy się z pełnym zaangażowaniem Państwa sprawą.

Komornik Wojciech Borsuk posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, a także egzekucji z nieruchomości. Umiejętne podejście do dłużników pomaga zaś w szybkim ustaleniu ich majątku. Korzystamy z najnowszych rozwiązań technicznych:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wojciech Borsuk uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  • egzekucję z nieruchomości;
  • wydanie nieruchomości;
  • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.