Blog

W jaki sposób komornik zajmuje konto bankowe?

Zajęcie konta bankowego przez komornika nie jest niczym przyjemnym i zawsze wzbudza sporo emocji. Procedura ta dla wielu osób często jest niejasna, dlatego też wywołuje złość, sprzeciw, a przynajmniej obawy i niepewność. Warto zatem zgłębić, w jaki sposób komornik może zajmować konto bankowe, jakie są związane z tym wytyczne i procedury, wreszcie jakie masz prawa

Czy komornik może zająć ekwiwalent za urlop?

Pracodawców i pracowników obowiązują aktualne przepisy prawa pracy. Jedną z ważniejszych regulacji w zakresie wypłacania wynagrodzenia i oddawania go do dyspozycji pracownika, jest kwestia zabezpieczania długów. Często pojawia się pytanie, czy komornik może zająć część wypłaty. A czy może nałożyć blokadę na ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Sprawdźmy, jak wygląda to w świetnie prawnym i ekonomicznym.

Czy komornik może wejść na posesję lub do mieszkania?

Osoby, które mają do czynienia z komornikiem, najbardziej obawiają się jednego: wtargnięcia tego urzędnika do życia prywatnego, co zakłóci ich rodzinny spokój. Czy jest się czego obawiać i czy komornik od tak może wejść do naszego domu? Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym – z tego powodu posiada pewne uprawnienia, które pozwalają odróżnić go od windykatora

Czy komornik może dokonywać czynności pod nieobecność dłużnika?

Komornik sądowy ma prawo wykonywać czynności urzędowe zarówno w godzinach nocnych, jak i w święta. Tu wiele zależy od okoliczności, w jakich dokonać ma egzekucji komorniczej, współpracy lub jej braku ze strony dłużnika i samej chęci urzędnika. Komornik sądowy wykonuje wiele czynności urzędowych, w tym rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego czy odzyskanie długu na rzecz wierzycieli –

Co może zająć komornik?

W opinii publicznej funkcjonuje wiele mitów dotyczących składników majątkowych dłużnika, które mogą stać się przedmiotem postępowania komorniczego. W praktyce lista dóbr niepodlegających egzekucji jest znacznie dłuższa niż lista składników majątkowych, które mogą zostać zajęte w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i nieprawdą jest, że komornik pozostawia dłużnika i jego rodzinę bez środków do życia. Co w

Jak wygląda postępowanie egzekucyjne?

Zanim odpowiemy na pytanie o to, jak wygląda postępowanie egzekucyjne warto, abyśmy sobie uświadomili, że postępowanie egzekucyjne nie sprowadza się wyłącznie do działań komorniczych. Mówiąc o postępowaniu egzekucyjnym odnosimy się od ogółu działań podejmowanych przez strony i organy egzekucyjne, których celem jest zaspokojenie wierzyciela. Organami egzekucyjnymi w omawianych postępowaniach są sądy rejonowe oraz pracujący przy

Dlaczego nie warto unikać komornika?

Komornik sądowy dla większości z nas nie kojarzy się pozytywnie, jednak nie warto utrudniać mu pracy, jeśli przyjdzie mu zająć majątek. Nieodbieranie korespondencji, a także unikanie wszelkich kontaktów może skutkować jeszcze poważniejszymi problemami. Aktywna postawa i chęć osiągnięcia kompromisu mogą za to ułatwić wypracowanie korzystnego porozumienia.  Nieodbieranie korespondencji od komornika sądowego Zgodnie z przepisami komornik

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy, według Ustawy o komornikach sądowych, jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Jest to więc zawód, który zaliczyć można do tej samej grupy, w której znajdują się sędziowie, prokuratorzy czy policjanci. Komornik sądowy jest jedynym gwarantem odzyskania zaległych należności, w sytuacjach kiedy wierzyciel nie jest w stanie nakłonić dłużnika do spłaty zadłużenia. 

Co to jest egzekucja komornicza?

Osoby, które nie wywiązują się ze spłaty zobowiązań muszą się liczyć z możliwością rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Jest to ostatni etap windykacji należności i wiążą się z nim dotkliwe konsekwencje. Najpoważniejszą z nich jest zajęcie majątku, który zostanie przekazany na poczet zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Co należy wiedzieć o egzekucjach komorniczych i jak ich uniknąć? Czym jest

Co może komornik?

Uchylanie się od obowiązku spłaty zaciągniętych zobowiązań grozi poważnymi konsekwencjami. Najdotkliwszą z nich jest wszczęcie egzekucji komorniczej w celu wyegzekwowania należności na pokrycie potrzeb wierzycieli. Prowadzeniem postępowania zajmuje się komornik, który działa na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd. Jakie prawa i obowiązki ma w tym zakresie? Czym się zajmuje komornik? Zawód komornika nie cieszy się