Czy komornik może wejść na posesję lub do mieszkania?

Czy komornik może wejść na posesję lub do mieszkania?

Osoby, które mają do czynienia z komornikiem, najbardziej obawiają się jednego: wtargnięcia tego urzędnika do życia prywatnego, co zakłóci ich rodzinny spokój. Czy jest się czego obawiać i czy komornik od tak może wejść do naszego domu?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym – z tego powodu posiada pewne uprawnienia, które pozwalają odróżnić go od windykatora terenowego. Zgodnie z przepisami, które go obowiązują, komornik może wejść do domu lub mieszkania dłużnika. W jakich okolicznościach jest to możliwe?

Przymusowe wejście komornika do mieszkania

Jeśli dłużnik będzie utrudniał komornikowi wejście do posiadłości lub nieruchomości, ten może na miejsce wezwać policję. Skończyć się to skorzystaniem z usług ślusarza i przymusowym przeszukaniu pomieszczeń – dla samego dłużnika, lepiej będzie tego uniknąć.

Co ważne, wszelkie koszty, które komornik sądowy będzie musiał ponieść z tytułu wykorzystania środków przymusu, będą przerzucone na dłużnika.

Czy komornik może pojawić się w mieszkaniu osoby zadłużonej bez zapowiedzi?

W większości przypadków egzekucje komornicze prowadzone są zdalnie, czyli komornik nie musi być przy nich obecny. Inaczej jest w przypadku egzekucji w miejscu zamieszkania dłużnika – wówczas komornik sądowy zazwyczaj zawiadamia osobę zadłużoną o zamiarze przybycia, wskazując datę i godzinę wizyty, choć nie jest to obligatoryjne.

Dłużnik powinien być obecny w miejscu zamieszkania i nie ograniczać komornikowi dostępu do nieruchomości. 

Czy komornik może wejść do mieszkania, którego dłużnik nie jest właścicielem?

Komornik sądowy przyjeżdża do dłużnika w jego miejscu zamieszkania – może być to mieszkanie, które nie jest własnością osoby zadłużonej i do takiego mieszkania komornik też może wejść. Celem tak sformułowanych przepisów jest umożliwienie komornikowi przeszukania nieruchomości/lokalu pod kątem wartościowych przedmiotów, które mogą zostać zajęte (np. sprzęt AGD, biżuteria, elektronika).

Takie przeszukanie nie jest jednoznaczne z zajęciem nieruchomości. Zajęte przedmioty zostają wycenione i oddane na licytację, z których zysk komornik przekazuje do wierzycieli.

W jakich okolicznościach komornik nie może wejść do domu?

Zgodnie z przepisami, nie można komornikowi sądowemu uniemożliwić wejścia do mieszkania dłużnika – ten organ egzekucyjny działa na podstawie tytułu wykonawczego przyznanego na drodze sądowej, więc nie potrzebuje żadnych dodatkowych pozwoleń, by wejść do domu osoby zadłużonej.