Zakres działania

Czym się zajmujemy?

Celem Kancelarii jest realizowanie jej ustawowych zadań, do których w szczególności należy skuteczne wykonywanie:


Egzekucja świadczeń pieniężnych

Zabezpieczenie roszczeń

Nadzór nad licytacją

Wydanie nieruchomości

Wydanie ruchomości

Egzekucja alimentów

Eksmisja

Spis inwentarza

Protokołu stanu faktycznego