Czy komornik może dokonywać czynności pod nieobecność dłużnika?

Czy komornik może dokonywać czynności pod nieobecność dłużnika?

Komornik sądowy ma prawo wykonywać czynności urzędowe zarówno w godzinach nocnych, jak i w święta. Tu wiele zależy od okoliczności, w jakich dokonać ma egzekucji komorniczej, współpracy lub jej braku ze strony dłużnika i samej chęci urzędnika.

Komornik sądowy wykonuje wiele czynności urzędowych, w tym rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego czy odzyskanie długu na rzecz wierzycieli – w toku tych czynności może np. przeszukać mieszkanie osoby zadłużonej i dokładnie prześwietlić posiadany przez nią majątek.

Standardowe godziny pracy komornika

Zwykle komornicy wykonują swoje obowiązki 6 dni w tygodniu – od poniedziałku do soboty, w godzinach między 7:00 a 21:00. Rozpoczętych czynności starają się nie przerywać, jeśli groziłoby to utrudnieniem całego procesu egzekucji. 

Jeśli istnieje taka potrzeba, komornik sądowy może wykonywać czynności urzędowe również w dni wolne lub w godzinach nocnych, jednak potrzebuje do tego zgody prezesa sądu rejonowego. 

Czynności urzędowe komorników pod nieobecność dłużnika

Komornik sądowy może wykonywać swoje czynności nawet wtedy, gdy dłużnik jest nieobecny/ Wystarczy, że ustanowi świadków tych działań, którymi będą osoby posiadające zdolność do czynności prawnych (czyli do zaciągania zobowiązań i nabywania praw – muszą to być osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie są ubezwłasnowolnione). Czynności egzekucyjne komornik może wykonywać zarówno w miejscu zamieszkania osoby zadłużonej, jak i pod adresem prowadzonej działalności.

Jakie mienie może zająć komornik sądowy?

Szerokie uprawnienia komorników dają im gwarancję skuteczności w egzekwowaniu należności od dłużników. Dzięki tym uprawnieniom, komornicy mogą zająć konto bankowe, wynagrodzenie, rentę czy inne świadczenia finansowe. Mogą również przejąć ruchomości należące do dłużnika (samochód, sprzęt AGD), znajdujące się zarówno w prywatnej posiadłości, jak i w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, oraz nieruchomości (działkę, mieszkanie). Przy tych czynnościach dłużnik nie musi być obecny, choć lepiej dla niego, aby był.

Umorzenie egzekucji komorniczej

Bywa też tak, że dłużnik nie posiada żadnej własności i komornik nie może niczego przejąć – w takiej sytuacji umarza egzekucję. Nie jest to jednoznaczne jednak z umorzeniem długu! Zobowiązanie nadal istnieje i może być przedmiotem kolejnej egzekucji komorniczej (np. gdy warunki finansowe dłużnika się poprawią).